VAKS

Grafisk tilrettelægning og udvikling af komplet læringsmateriale – til primært skolebørn med ordblindhed (dysleksi) .

Systemet består af:
• 5 elevbøger
• lærervejledning
• en spillekasse

VAKS – Valg af afkodningsstrategi, hjælper eleven med hjælp af 5 strategier/værktøjer.

Mere om VAKS